Actualitat

Document valorització de la pesca en el Mediterrani espanyol

La UMU recopila en un informe las artes pesqueras más características y sostenibles del Mediterráneo español.

La Universitat de Girona organiza una jornada sobre la digitalización de las subastas

Te invitamos a asistir a esta jornada gratuita y de libre acceso enmarcada en el proyecto Digipesca.

La Universidad de Cádiz organiza una jornada para la difusión de los resultados de Digipesca

Te invitamos a asistir a esta jornada gratuita y de libre acceso enmarcada en el proyecto Digipesca

L’equip Digipesca de la UPV presenta a nivell internacional una anàlisi de les tendències de consum de peix a Espanya

Investigadors del Campus de Gandia posen en relleu la influència que prenen les fluctuacions de preus en l’evolució dels patrons de comportament observats.

La UMU organitza una jornada sobre les oportunitats que ofereix la digitalització a l’hora de potenciar la pesca al Mediterrani

Et convidem a assistir a aquesta jornada gratuïta i de lliure accés emmarcada en el projecte Digipesca.

Investigadores del Projecte Digipesca creen una base amb gairebé 5 milions de dades sobre les llotges de peix del Mediterrani espanyol

L’equip de la UPV posa a la disposició del públic en general aquesta potent eina per a millorar la comercialització de productes de la mar.

Bases dades: Llotges del Mediterrani espanyol

Bases de dades d’espècies, preus i quantitats mensuals. Llotges Mediterrani i Andalusia (2010-2021).

Acceso a los audiovisuales de las jornadas celebradas por Digipesca

En esta entrada podrás visualizar las grabaciones de las jornadas Digipesca y otros vídeos realizados.

Acceso a los dossiers de las jornadas celebradas por Digipesca

En esta entrada podrás consultar los dossiers de las jornadas organizadas por el equipo Digipesca en sus diferentes ámbitos de actuación.