Bases dades: Llotges del Mediterrani espanyol

Bases de dades d’espècies, preus i quantitats mensuals. Llotges Mediterrani i Andalusia (2010-2021).

Any 2010. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2011. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2012. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2013. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2014. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2015. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2016. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2017. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2018. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2019. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2020. Descarregar o accés RiuNet.

Any 2021. Descarregar o accés RiuNet.