Awesome Image
Awesome Image
DIGIPESCA
Aquest projecte el finança el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través dels fons NextGeneration EU. En aquest projecte participen investigadors de: 
  • Universitat Politècnica de Valencia
  • Universidad de Cádiz
  • Universidad de Murcia
  • Universitat de les Illes Baleares
  • Universitat de Girona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • La empresa Blue Room Innovation
DIGIPESCA

OBJECTIUS

Digitalització

Impulsar la digitalització del sector pesquer a la Mediterrània, a partir de tecnologia diversa, com ara l’aplicació de la intel·ligència artificial (IA) o la internet de les coses (IoT).

Comercialització

Explorar i impulsar nous sistemes i estratègies per a millorar la comercialització i la valorització dels productes pesquers a la Mediterrània.

Resultats

Comunicar i transferir els resultats del projecte entre tots els agents implicats.
Awesome Image