Projecte

"Digitalització i valorització de la pesca en el Mediterrani espanyol​" (DIGIPESCA)

La pesca a la Mediterrània es troba immersa en una profunda crisi econòmica, ambiental i sociolaboral, que té múltiples causes. Aquesta situació contrasta amb la popularitat actual de conceptes com el creixement blau, que reconeix la importància de les mars i els oceans com a motors de l’economia europea pel gran potencial que tenen per a la innovació i el creixement.

Fer front a la crisi pesquera i englobar el sector pesquer en el concepte de creixement blau implica iniciar una transformació cap a un model molt més sostenible des de tots els àmbits que comprèn. És sota aquest pressupòsit que naix aquest projecte, titulat ‘Digitalització i valorització de la pesca en el Mediterrani espanyol’, amb el fi de:

Impulsar la digitalització del sector pesquer a la Mediterrània, a partir de tecnologia diversa, com ara l’aplicació de la intel·ligència artificial (IA) o la internet de les coses (IoT, per les sigles en anglès)

Explorar i impulsar nous sistemes i estratègies per a millorar la comercialització i la valorització dels productes pesquers a la Mediterrània

Comunicar i transferir els resultats del projecte entre tots els agents implicats

Espais de coneixement de cinc comunitats autònomes

Per assolir els objectius proposats s’ha format una xarxa que abasta la Mediterràni​a espanyola, a partir d’espais de coneixement​ pertanyents a cinc comunitats autònomes (Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, Múrci​a i Andalusia). Concretament, hi participen investigadores i investigadors de la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Murcia, la Universitat de les Illes Balears / Consell Superior d’Investigacions Científiques, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’empresa Blue Room Innovation. S’espera que la generació de coneixement i la transferència de resultats redunden en el benefici i la sostenibilitat del sector pesquer, així com en la generació d’una xarxa de col·laboració entre centres de recerca i el mateix sector pesquer mediterrani.​​​